Burilamplai Resort

บุรีลำปลายรีสอร์ท ตั้งอยู่ใจกลางระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ สามารถเที่ยวสองจังหวัดได้ สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำคือ

1. วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

2. อุทยานพระพุทธรูป ทุ่งใหญ่

3. วัดธาตุน้อย (วัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์)

4. ทะเลสองห้อง (Cave Diving)

5. น้ำร้อนเค็มห้วยน้ำขาว 

6. สระมรกต

Visitors: 72,424